انسان

انسان از دو متناقض ساخته شده است یکی لجن و دیگری روح خداوند. عظمت و اهمیت  انسان بدین است که موجودی است دو بعدی و فاصله دو بعدش از گل تا روح خداست  اراده اوست که می تواند تصمیم بگیرد که به طرف قطب لجنی و رسوب خود برود یا قطب صعودی و خدایی و روح خدایی .

انسان -شریعتی

منبع اصلی مطلب : فرزاد آستانه
برچسب ها : انسان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : انسان دو بعدی